• Interdyscyplinarne prezentacje wykorzystujące najnowsze zdobycze technologiczne, łączące dźwięk, film, fotografię i animację komputerową na potrzeby wystawiennicze, promocyjne i komunikacyjne.